Modrokamenská hudobná slávnosť 2019

22. 9. 2019, 17:00 - 20:00

Modrokamenská hudobná slávnosť 2019

Už piatykrát prinesie ORGANYzácia, o.z. na Hrad Modrý Kameň skvelú hudbu v podaní špičkových interpretov. Klavirista Ladislav Fančovič, jeden z najlepších slovenských klaviristov, otestuje potenciál klavíra Steinway v Palote kaštieľa efektným chopinovským recitálom. Kvarteto ALEA (Boris Lenko – akordeón, Stanislav Palúch – husle, Daniel Buranovský – klavír, Ján Krigovský – kontrabas) s preň typickou piazzollovskou dramaturgiou zapojí do programu aj šikovných žiakov miestnych základných umeleckých škôl. Hudba Astora Piazzollu inšpirovaná argentínskym tangom. Obidva koncerty – virtuózne klavírne diela Fryderyka Chopina i argentínske tangá v klasickom šate Astora Piazzollu zaznejú v interpretácii absolútnej slovenskej špičky.

Program:
17.00 hod. Ladislav Fančovič (klavír)
18.30 hod. Kvarteto ALEA a žiaci základných umeleckých škôl

Hlavný partner: Fond na podporu umenia. S finančnou podporou: Hudobný fond. Hlavný organizátor: ORGANYzácia. Spoluorganizátor: Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň.

Vstupné dobrovoľné. V nedeľu 22. septembra 2019 v Palote kaštieľa.
Viac informácií na 047/24 54 100, 0918 999 609.
Tešíme sa na vás!

Malá ukážka z produkcie Kvarteta ALEA (video)Profily účinkujúcich

Ladislav Fančovič (1980)

1995 – 1999 Konzervatórium v Bratislave (klavír – Peter Čerman), najlepší absolvent roka
1999 – 2000 AMU v Prahe (Marián Lapšanský)
2000 - 2005 VŠMU v Bratislave (Marián Lapšanský)
2000 – 2002 Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (Wolfgang Watzinger)
2013 recitál v rámci BHS
Je laureátom a finalistom viacerých domácich a zahraničných súťaží. Pravidelne sa zúčastňuje majstrovských interpretačných kurzov pod vedením renomovaných osobností (Jan Wijn, Abbey Simon, Gyorg Sándor, Marián Lapšanský, Karl Heinz Kämmerling, Mikhail Voskresensky a i.). Ako sólista účinkoval s poprednými domácimi a zahraničnými orchestrami. Aktívne sa venuje komornej hudbe, je členom viacerých komorných zoskupení.
„Rýchly umelecký a osobnostný vývoj, imponujúci rozsah sólového i komorného repertoáru i doterajšie umelecké výsledky mladého umelca sú v kontexte slovenského interpretačného umenia ojedinelé. Vďaka mimoriadnym technickým dispozíciám ľahko zdoláva úskalia najnáročnejších opusov klavírneho repertoáru. Je tvorivým umelcom s výrazným osobnostným vkladom, s neustále sa rozširujúcim spektrom farieb i výrazových odtienkov a s danosťou vystihnúť štýlové požiadavky uvádzaných autorov." (Slovník slovenského koncertného umenia)

Boris Lenko (1965)

1979 – 1984 Konzervatórium Žilina (akordeón – Anton Pittner)
1984 – 1988 VŠMU (akordeón – Marta Szőkeová)
od 1998 VŠMU, doktorandské štúdium
od 1989 interný pedagóg na VŠMU (2014 - profesor)
Pôsobenie Borisa Lenku ako pedagóga a sólistu dopĺňajú jeho mnohostranné aktivity v oblasti komornej hudby (člen viacerých komorných zoskupení - Veni ensemble, Požoň sentimental, Alea, Triango a ď.) a v ostatnom čase aj kompozičná činnosť.
„Lenkova brilantná interpretácia sa opiera o osobitný hudobný temperament, výnimočný talent a húževnatosť. Vyniká skvelým hráčsko-technickým zázemím, citom pre sugestívne formovanie kantilény. Vďaka intelektu a tvorivej disciplíne dokáže skvele budovať široké plochy, stavať kontrasty." (Slovník slovenského koncertného umenia)

Stanislav Palúch (1977)

1991 – 1995 Konzervatórium v Žiline (husle - Bohumil Urban)
1995 – 2001 Vysoká škola múzických umení v Bratislave (husle - Bohdan Warchal), účinkovanie na domácich a zahraničných festivaloch vážnej hudby, jazzu a iných žánrov
od 1998 ako štúdiový hráč nahral okolo 50 albumov, pôsobil v zoskupeniach ALEA (Daniel Buranovský - klavír; Boris Lenko - akordeón; Ján Krígovský - kontrabas), Acoustic Colours (Michal Vavro - gitara; Juraj Griglák - basgitara, Igor Sabo - perkusie; Luboš Novotný - dobro), Bass Friends (Juraj Griglák - basgitara; Peter Solárik - bicie; Matúš Jakabčic - gitara), Solamente naturali, Komorní sólisti Bratislava,
2004 vznik tria PaCoRa (Marcel Comendant - cimbal, Róbert Ragan - kontrabas), spolupráca s Nothing But Swing Trio (Klaudius Kováč - klavír; Róbert Ragan - kontrabas; Peter Solárik - bicie), vystúpenie na festivale Bratislavské jazzové dni (Stano Palúch projekt)
2006 člen projektu BASHAVEL (Marcel Comendant - cimbal, Róbert Ragan, kontrabas, Klaudius Kováč - Klavír, Peter Solárik - bicie) a Triango (Boris Lenko - akordeón, Peter Breiner - klavír)

Daniel Buranovský (1964)

1978 – 1984 Konzervatórium v Žiline (klavír – Anton Kállay)
1984 – 1989 VŠMU (klavír – Miloslav Starosta)
1986 študijný pobyt na Sibeliovej akadémii v Helsinkách
1986 – 1992 externá spolupráca v triede Idy Černeckej st. na Konzervatóriu v Bratislave
1992 – 1997 spolupráca s vokálnymi pedagógmi Petrom Mikulášom a Alainom Nonatom na Medzinárodných interpretačných kurzoch v Piešťanoch
od 1990 interný pedagóg klavírnej hry na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU
1999 – 2000 hosťujúci profesor hry na klavíri na Catholic University Hyosung of Taegu v Južnej Kórei
od 2003 docent klavírnej hry na VŠMU
od 2004 vedúci Katedry klávesových nástrojov na HTF VŠMU
2012 vymenovaný za profesora

Sólisticky i ako komorný hráč pravidelne koncertuje už od obdobia štúdií. Rozvinul bohatú koncertnú aktivitu v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Fínsko, Švédsko, Taliansko, Holandsko, Maďarsko, Vietnam, Južná Kórea, USA, Argentína). Účinkoval na viacerých domácich a zahraničných festivaloch. Ako sólista spolupracoval s takmer všetkými orchestrami na Slovensku a viacerými v zahraničí.
Je tiež vyhľadávaným partnerom inštrumentalistov a spevákov najmä pre spoluprácu v duu
Jeho sólistický repertoár sa zameriava predovšetkým na kľúčové diela romantickej klavírnej literatúry a na hudbu 20. storočia vrátane tvorby slovenských autorov. Je vynikajúcim znalcom komornej, najmä duovej hudby inštrumentálnej (husle, violončelo), klavírnych trií, no aj piesňovej literatúry, árií i operetnej a muzikálovej literatúry. Postupne si rozširuje aj repertoár literatúry pre dva klavíry.
„Buranovský je popredný predstaviteľ svojej generácie, so záľubou v dynamických kontrastoch interpretácie: popri lyricko-meditatívnych tónoch úspešne tlmočí zvukovo vyhrotené a technicky náročné dramatické úseky. Jeho umelecká stratégia smeruje k čo najhlbšiemu prieniku k autorskému zámeru a v tomto zmysle sa jeho názor na interpretáciu jednotlivých diel neustále vyvíja." (Slovník slovenského koncertného umenia)

Ján Krigovský (1972)

1985 – 1990 Konzervatórium v Košiciach (kontrabas – Tibor Velíšek)
1990 – 1995 VŠMU (Radoslav Šašina)
2001 – 2002 Schola Cantorum Basiliensis (kontrabas s tzv. viedenským ladením – David Sinclair)
kontrabasové kurzy: Viedeň (Ludwig Streicher a Joseph Niedermammer), Kroměříž (Miloslav Gajdoš, Ovidiu Badila) a kláštor Michaelstein (David Sinclair)

Centrom záujmu Jána Krigovského je interpretácia komornej a sólovej tvorby ako aj orchestrálna hra. Ako komorný hráč spolupracuje s mnohými súbormi, predovšetkým so súbormi špecializujúcimi sa na starú hudbu. Získal 1. cenu na súťaži klasicistických nástrojov v Holandsku medzinárodného združenia Octet Ampion (2003) a s domácim zoskupením pre súčasnú hudbu Alea. Jeho umeleckými partnermi boli mnohí špičkoví hudobníci a dirigentské osobnosti. Sólisticky spolupracoval s domácimi aj zahraničnými telesami. V priebehu štúdia a po jeho ukončení pôsobil v početných orchestroch a súboroch na Slovensku. Predstavil sa sólisticky, či ako člen komorných ansámblov na popredných domácich a zahraničných festivaloch, ďalej na festivaloch starej hudby v Taliansku, Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku, Holandsku a v Španielsku.
Pedagogicky je aktívny nepretržite už od štúdia na VŠMU. Vyučoval na Konzervatóriu v Žiline (1994 – 1996) a na Súkromnom konzervatóriu v Topoľčanoch (1996 – 2001). Od roku 2000 pedagogicky pôsobí na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a od roku 2002 na Akadémii umení v Banskej Bystrici.
"Je vyhľadávaným kontrabasistom predovšetkým v súboroch autentickej interpretácie, ako aj v súboroch pre súčasnú, ľudovú a experimentálnu hudbu, a to pre jeho hráčsku zručnosť, muzikalitu a kvalitu zvukového prejavu. Ako sólista sa Krigovský prejavuje ušľachtilou, temperamentnou, technicky dokonalou hrou." (Slovník slovenského koncertného umenia)