Prenájmy

Múzeum poskytuje niektoré priestory na rôzne spoločenské akcie (sobáše, krsty, koncerty, teambuilding a pod.). Koncertná sála - Palota v barokovom kaštieli sa využíva aj na účely konferencií, seminárov, svadobných obradov a slávnostných zasadnutí s možnosťou podávania občerstvenia v historickej banketovej miestnosti. 

Ceny krátkodobých prenájmov
Baroková sála vo východnom krídle 37,83 €/hod.
Veľká Palota v historickom kaštieli  100,00 €/deň
Historická banketná miestnosť 70,00 €/deň
Nádvorie kaštieľa 5,00 € (1m2/deň)
Priestor parku Sv. Anny a hradnej priekopy 4,00 € (1m2/deň)
Priestor zrúcaniny hradu (bašty) 9,00 € (1m2/deň)
Vykurovanie 1 miestnosti do 2 dní  13,95 € + DPH
Vykurovanie 1 miestnosti nad 2 dni 27,89 € + DPH
Kaplnka sv. Anny 90,00 €/deň

V prípade záujmu o priestor koncertnej sály na sobáš je nutné vopred informovať mesto Modrý Kameň a SNM – MBKaH, hrad Modrý Kameň, cenu za prenájom účtuje Mesto Modrý Kameň (www.modrykamen.sk). V prípade záujmu o služby Farnosti Modrý Kameň, je nutné kontaktovať farnosť na www.modrykamen.fara.sk. Platbu je možné realizovať na základe zmluvy (v hotovosti) alebo objednávky (faktúry).

Baroková sála
Baroková sála vo východnom krídle

Palota
Koncertná sála - Palota

Banketná miestnosť
Historická banketná miestnosť

Kaplnka sv. Anny
Kaplnka sv. Anny

Hradná priekopa
Hradná priekopa

Park sv. Anny
Park sv. Anny

Vyhliadková bašty
Vyhliadková bašta


V prípade záujmu o prenájom iného priestoru na hrade sa informujte na kontaktoch múzea.