Podzemné hradné chodby

od 15. 3. 2010

Podzemné hradné chodby

Podzemné chodby pred hradom boli vytesané pravdepodobne ručne do pieskovcového masívu. Slúžili ako zásobáreň potravín a vína. Nákres svedčí o tom, že niektoré časti chodieb viedli až pod pôvodný gotický dolný hrad (dnes tu stojí kaplnka sv. Anny). Táto skutočnosť potvrdzuje dohady o únikových chodbách z gotického hradu (13. – 17. storočie) a zaraďuje vznik chodieb do dávnominulých čias tatárskych a tureckých výbojov.


Potrvá ešte
prebieha