Vstupné

Kompletná prehliadka
Dospelí 6 €
Deti, žiaci, študenti, seniori  3 €
ZŤP a deti do 3 rokov zdarma
Dospelí 0,40 €
Deti, dôchodcovia, študenti, sprievodcovia ZŤP  0,20 €
ZŤP a deti do 3 rokov, prvá nedeľa v mesiaci, zamestananci Národního múzea v Prahe zdarma
Vyhliadka z hradnej bašty samostatne
Dospelí 0,40 €
Dieťa od 3 – 15 rokov, študent a senior 0,20 €

Kompletná prehliadka pozostáva z troch okruhov
Bez lektora je prístupná vyhliadka z hradnej zrúcaniny