Dvíhame oči k Bohu

od 13. 4. 2017 do 8. 6. 2017

Dvíhame oči k Bohu

Výstava zo zbierok SNM – Múzea Bojnice prezentuje technologickú kópiu tabuľových malieb od Narda di Cione známych ako bojnický oltár. Tieto obrazy patria k najvýznamnejším dielam v pôvodných zbierkach grófa Jána Fratiška Pálfiho, posledného mužského potomka pezinskej vetvy Pálfiovcov, znamenitého znalca a zberateľa umenia, strojcu romantickej prestavby a posledného šľachtického majiteľa Zámku Bojnice. Oltárne tabule boli namaľované v 50. rokoch 14. storočia, temperovými farbami na drevených doskách.

Nardo di Cione bol hlavným a najvýznamnejším predstaviteľom florentskej maľby po morovej epidémii, v 2. polovici 14. storočia. Bojnický oltár je jeho jediné kompletne zachované dielo. Spolu so svojim bratom Andreom ovplyvnili väčšinu toskánskych maliarov v 2. polovici 14. storočia.

Tabule bojnického oltára sa v roku 1933 stali predmetom krádeže. Po odhalení zlodejov a nájdení oltárnych tabúľ sa už na zámok nevrátili, ale dostali sa do zbierok Národnej galérie v Prahe. Namiesto originálu do Bojníc prišla práve ich technologická kópia. Na bojnický zámok sa originálne maľby vrátili až v roku 1995.

Súčasťou výstavy „Dvíhame oči k Bohu" sú aj plastiky svätcov, ktoré sú vystavené v sakristii kaplnky.

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt