Kyjatické hračky Ladislava Hedvigiho

od 3. 9. 2020 do 31. 10. 2020

Kyjatické hračky Ladislava Hedvigiho


Srdečne Vás pozývame na výstavu „Kyjatické hračky Ladislava Hedvigiho", ktorá bude sprístupnená vo výstavných priestoroch barokovej sály od 3. septembra 2020 do 31. októbra 2020.

Ladislav Hedvigi pochádza z obce Rimavské Zalužany. Svojou tvorbou sa snaží nadviazať najmä na dielo majstra Rudolfa Stehlíka z Veľkých Teriakoviec. Výrobe kyjatických hračiek sa začal venovať v roku 2012. Dôraz kladie na zachovanie 150 rokov starých technologických postupov. Cenné informácie o výrobe, tvaroch a zdobení získal od majstra R. Stehlíka a majstra A. Oboňu, ktorí sa výrobe kyjatických hračiek venovali dlhé roky. Rovnako ako starí majstri využíva pri výrobe hračiek výlučne doskový materiál z dubového dreva, na ktorý si hračku navrhne pomocou šablón. Tie následne vypíli pásovou pílou, povrch nahladko opracuje a potrie vodným moridlom najčastejčšie hnedej, modrej a červenej farby. Ornament do zafarbenej plochy zhotovuje špeciálnym kružidlom, ktoré ako sám hovorí: „... si každý majster vyrobí sám, v obchode sa kúpiť nedá."

V roku 2016 sa zúčastnil medzinárodnej súťaže v Poľsku, kde získal ocenenie v kategórii tradičná hračka. V tomto roku začal spolupracovať aj s ÚĽUVom, kde svoje výrobky pravidelne predkladá na posúdenie odbornej komisii. Výrobky a ukážky výroby pravidelne prezentuje na podujatiach ÚĽUVu (Dni majstrov), regionálnych podujatiach GMFS Rontouka, Dedina ožíva, Koliesko. V roku 2018 sa zúčastnil výstavy v spolupráci s Gemersko-malohontským osvetovým strediskom Rimavská Sobota. Jeho cieľom je zachovať 150 rokov staré pracovné postupy výroby hračiek, k čomu prispieva aj spolupráca s Gemersko-malohontským múzeom, v ktorého zbierkach sa nachádzajú pôvodné hračky vyrábané majstrami z Kyjatíc. 


 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt