Výstava Vlnenie

od 11. 8. 2020 do 31. 10. 2020

Výstava Vlnenie

Linda Kováčová pochádza z Veľkého Krtíša. Študovala na PdF UK Bratislava – odbor špeciálna pedagogika – logopédia, na Umeleckej škole v Miškolci (Maďarsko) - tradičné ľudové remeslá a na UMB Banská Bystrica (UTV) – maľba, kresba.

Profesne svoj život zasvätila práci s deťmi a až neskôr sa svojmu dovtedajšiemu koníčku, začala naplno venovať. Vo svojej tvorbe sa venuje hlavne textilnej tvorbe - maľbe na hodváb, kde vytvára rôzne odevné a bytové doplnky a umeleckej tapisérii Arttex. Začiatky jej tvorby boli silne inšpirované secesiou, hlavne maliarmi G. Klimt a F. Hundertwasser, ktorí určitou formou korešpondujú i s jej doterajšou tvorbou. Ďalšou inšpiráciou pre autorku je i hudba (Vivaldi, Johan Strauss, Verdi, či Mozart), ktorej melódie vníma cez paletu farieb a pretavuje ju do svojich obrazov.

Výstavy a prezentácie: Spoločné a samostatné výstavy s Gallery VK – Bailando Caffe, spoločná výstava Dvorné dámy Zvolen, autorská výstava na Hrade M.Kameň, Galéria Bloom v Divíne, kúpele Dudince.
Pravidelne sa zúčastňuje na Celoslovenskej súťažnej výstave textilnej tvorby i Výtvarného spektra, kde získava pekné ocenenia a postup do celoštátneho kola.
Jej diela obohacujú súkromné zbierky doma i v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, Česko, Nemecko, Anglicko, Švajčiarsko...)

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt