Život s bábkami

od 17. 8. 2018 do 1. 5. 2019

Život s bábkami


Od 17. augusta 2018 bude v priestoroch kaštieľa na Modrom Kameni prezentovaná výstava z tvorby významnej slovenskej bábkovej scénografky a výtvarníčky Jany Pogorielovej.

Výstava prezentuje bábky a scény, ktoré Jana Pogorielová navrhla a vytvorila pre viaceré profesionálne bábkové divadlá na Slovensku od 50. - tych rokov po rok 1992, ako aj tvorba v čase súkromného podnikania s manželom Antonom Dušom po roku 1992.

Na výstave sa okrem bábok a scén nachádzajú aj originálne výtvarné návrhy autorky. 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt