Prenájmy

Sobáše
Prenájom renesančnej sály za účelom sobáša 300 €/h + za každú začatú hodinu 150 €
Prenájom rodovej galérie za účelom sobáša 500 €/h + za každú začatú hodinu 200 €
Prenájom lúky v parku za kaštieľom (č. parcely 3214/1) za účelom sobáša 120 €/h + za každú začatú hodinu 100 €
Prenájom lúky v parku pred kaštieľom (č. parcely 3185) za účelom sobáša 200 €/h + za každú začatú hodinu 100 €
Prenájom priestoru pri Rímskom vodopáde (č. parcely 3214/1-lúka v okolí vodopádu na parcele. č. 3207/2) za účelom sobáša 200 €/hod. + za každú začatú hodinu 100 €
   
Komerčné prenájmy
K prenájmu sú účtované prevádzkové náklady v závislosti od charakteru prenájmu

Prenájom renesančnej siene s kapacitou 30 osôb 
Počas návštevníckych hodín* múzea 

*návštevníckymi hodinami sa rozumie aj čas mimo bežných otváracích hodín kaštieľa, keď sú návštevníci v expozícii – napr. večerné prehliadky alebo sprievodné podujatia

500 € za prvú hodinu 100 € za každú začatú hodinu prenájmu

Prenájom renesančnej siene s kapacitou 30 osôb
Mimo návštevníckych hodín múzea 

300 € za prvú hodinu 100 € za každú začatú hodinu prenájmu
   
Prenájom Červeného salónu s kapacitou 6 osôb
Počas návštevníckych hodín múzea  3000 € za prvú hodinu 1500 € za každú začatú hodinu prenájmu
Mimo návštevníckych prevádzkových hodín múzea  1500 € za prvú hodinu 500 € za každú začatú hodinu prenájmu
   
Prenájom galérie predkov na s kapacitou 50 osôb
Počas návštevníckych hodín múzea  3000 € za prvú hodinu 1500 € za každú začatú hodinu prenájmu

Mimo návštevníckych prevádzkových hodín múzea

2000 € za prvú hodinu 1000 € za každú začatú hodinu prenájmu
   
Prenájom terasy (bez herne) s kapacitou 20 osôb
Počas návštevníckych hodín múzea  500 € za prvú hodinu 200 € za každú začatú hodinu prenájmu

Mimo návštevníckych prevádzkových hodín múzea 

300 € za prvú hodinu 100 € za každú začatú hodinu prenájmu
   
Prenájom terasy sa herňou s kapacitou 20 osôb
Počas návštevníckych hodín múzea  3000 € za prvú hodinu 1500 € za každú začatú hodinu prenájmu

Mimo návštevníckych hodín múzea 

1500 € za prvú hodinu 500 € za každú začatú hodinu prenájmu
   
Prenájom schodiskovej haly a predsiene s kapacitou 20 osôb
Počas návštevníckych hodín múzea  3000 € za prvú hodinu
1500 € za každú začatú hodinu prenájmu
Mimo návštevníckych prevádzkových hodín múzea  1500 € za prvú hodinu
500 € za každú začatú hodinu prenájmu

Prenájom lúky v parku pred kaštieľom (č. parcely 3185)

1000 € za hodinu
   
Prenájom lúky v parku za kaštieľom (č. parcely 3214/1) 1000 € za hodinu

Prenájom dvora hospodárskej budovy

500 € za hodinu

   
Prenájom hosťovských domov za účelom usporiadania podujatí
Veľký dom (podujatie + 1 noc)  600 €
Malý dom (podujatie + 1 noc)  400 €
Prenájom rotundy 200 € za prvú hodinu, 50 € za každú začatú hodinu prenájmu
   
Služby
Fotografovanie zbierkových predmetov v kaštieli s odborným poradenstvom kurátora  300 €/hodina
Poplatok za komerčné použitie fotografií  250 €/ks
Zhotovovanie čiernobielych fotokópií  0,10/str.
Zhotovovanie farebných fotokópií 0,30/str.
Skenovanie 0,10/str.