Huňadyho okruh


Huňadyho okruh

Upozornenie

Huňadyho okruh je v čase od začiatku novembra do konca marca vyňatý z ponuky múzea. V mimosezónnom období môžete navštíviť Zimný okruh

Zažite s nami zromantizovaný príbeh stredoveku a zoznámte sa s troma generáciami zaujímavých mužov.

Huňadyho okruh predstavuje návštevníkom život stredoveku optikou 19. storočia. Vysvetľuje a názorne ukazuje, ako posledný majiteľ zámku retrospektívne vnímal architektúru a krásu stredoveku a toto obdobie zakomponoval do architektúry romantického zámku. Prehliadková trasa zahŕňa jedinečné priestory rozsiahleho Huňadyho traktu a celého Stredného hradu.  Zaujímavým spestrením prehliadky tohto okruhu je aj multimediálna prezentácia Zámok včera a dnes, ktorá atraktívnou formou ponúka návštevníkom možnosť spoznávať zámok v toku času. 

Kto boli Huňadyovci? V akom vzťahu boli s Korvínovcami? Bol Bojnický zámok skutočne svadobným darom nemanželskému synovi? Huňadyho okruh prináša odpovede aj na tieto otázky.

Prehliadka prebieha individuálne, bez skupiny a lektorského výkladu. Na dôležité skutočnosti a zaujímavé doplnenia upozorní návštevníkov multimediálny sprievodca.

Okruh je možné absolvovať samostatne alebo v kombinácii s Pálfiho okruhom. V prípade prehliadky oboch okruhov súčasne je možné využiť zvýhodnené vstupné.