Pálfiho okruh


Pálfiho okruh

Upozornenie 

Pálfiho okruh je v čase od začiatku novembra do konca marca vyňatý z ponuky múzea. V mimosezónnom období môžete navštíviť Zimný okruh.

Spoznajte príbeh veľkolepej prestavby hradu na romantický zámok a zoznámte sa s mužom, ktorý sa o ňu pričinil.

Pálfiho okruh predstavuje osobnosť grófa Jána Pálfiho a zároveň prináša to najlepšie z dobového bývania šľachty. Prehliadková trasa sa začína v priestoroch  Grófskeho bytu, v súkromných komnatách grófa. Pokračuje prehliadkou zámockej kaplnky  ukrývajúcej vzácny Bojnický oltár  a vedie miestnosťami zámockého apartmánu doplneného o cenné umelecké diela. 

Záver okruhu vedie kroky návštevníkov do rodinnej hrobky, v ktorej našiel miesto posledného odpočinku aj tento šľachtic. Posledným zastavením Pálfiho prehliadkového okruhu je unikátna prírodná travertínová jaskyňa nachádzajúca sa priamo pod Bojnickým zámkom. 

Kto bol Ján Pálfi? Z akej rodiny pochádzal? Čo ho viedlo k prestavbe zámku? Prehliadka Pálfiho okruhu prináša odpovede aj na všetky tieto otázky. 

Prehliadka prebieha individuálne, bez skupiny a lektorského výkladu. Na dôležité skutočnosti a zaujímavé doplnenia upozorní návštevníkov multimediálny sprievodca.

Pálfiho okruh je možné absolvovať samostatne alebo v kombinácii s Huňadyho okruhom. V prípade prehliadky oboch okruhov súčasne je možné využiť zvýhodnené vstupné.