Zimný okruh


Zimný okruh

Navštívte tie najžiadanejšie a najzaujímavejšie priestory Bojnického zámku. 

Súčasťou Zimného okruhu je okrem iného Grófsky byt s reprezentatívnou Zlatou sálou, Huňadyho sála s unikátnym barokovým lustrom, jednotlivé poschodia Stredného hradu so zachovalými neogotickými interiérmi, zámocká kaplnka s originálom známeho Bojnického oltára ale aj hrobka rodiny Pálfiovcov a prírodná travertínová jaskyňa rozprestierajúca sa priamo pod zámkom. 

Zimný okruh je sprevádzaný. Návštevníci dostanú od lektora odborný výklad doplnený o zaujímavé informácie. 

Otváracie hodiny
Múzeum je otvorené od stredy do nedele v čase od 10.00 do 15.00 h.

Vstupné
Dospelý 1 osoba 13,00 €
Dôchodca nad 65 rokov, študent od dovŕšenia 15 do dovŕšenia 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26, držiteľ ZŤP, Držiteľ ZŤP-S + sprievodca /2 osoby/ 8,50 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 6,00 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 3,00 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov, držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZMS zdarma

Informácie pre návštevníkov

Zimný okruh je sprevádzaný. 

Mimosezónny Zimný okruh je v ponuke múzea od začiatku novembra do konca marca. Okruh dočasne nahrádza Pálfiho a Huňadyho okruh. 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt