Nočné prehliadky - SNM-Múzeum Bojnice

od 6. 7. 2018, 20:00 do 25. 8. 2018, 23:00

Nočné prehliadky - SNM-Múzeum Bojnice


Netradičná „Nočná prehliadka zámku s duchmi a strašidlami" s lektorom v dobovom kostýme, s výkladom o histórii zámku, občas iba pri svetle sviečky, obohatená o staré zámocké legendy, povesti a prekvapenie v Zlatej sále.

Trvanie prehliadky – 75 minút.
Minimálny počet návštevníkov je 15 osôb.
Nočnú prehliadku je potrebné objednať 3 pracovné dni pred plánovaným termínom.
Na nočnú prehliadku je potrebné sa dostaviť v stanovenom čase. V prípade, že skupina mešká viac ako 15 minút, prehliadka nebude umožnená.

Počas letnej sezóny v mesiacoch júl a august ponúkame návštevníkom nočné prehliadky pre verejnosť v slovenskom jazyku bez potreby rezervovania so začiatkom o 20:00 hod.

  6. 7. 2018
  7. 7. 2018
20. 7. 2018
21. 7. 2018
27. 7. 2018
28. 7. 2018
  3. 8. 2018
  4. 8. 2018
17. 8. 2018
24. 8. 2018
25. 8. 2018Nočná prehliadka zámku – VSTUPNÉ:

Dospelý 1 osoba   9,00 €
Deti a mládež do dovŕšenia 18 rokov / len júl a august   6,00 €


PRÍPLATKY KU VSTUPNÉMU
 
Použitie fotoaparátu   2,00 €
Použitie videokamery   5,00 €

 

Výklad v cudzom jazyku
Výklad v cudzom jazyku počas objednaných nočných prehliadok je bez poplatku.