Intervencie do času

od 7. 10. 2019 do 7. 12. 2019

Intervencie do času


Diela autorov Ateliéru slobodnej kreativity 3D, Fakulty umení v Košiciach narušia zaužívanú stálu expozíciu Bojnického zámku. Intervencie budú umiestnené v expozícii len dočasne, presnejšie dva mesiace.

Na podnet Slovenského národného múzea – Múzea Bojnice autori vytvorili umelecké diela, ktoré obohatia expozíciu o novú vrstvu. Nimi autori reagovali na priestor definovaný a vymedzený geniom loci zámku. Projekt prinesie prekvapivé dialógy starého a nového, naturálneho a umelého, strohého a ornamentálneho.