Zbierkový fond múzea

Múzeum Červený Kameň spravuje nasledujúce zbierky: 

Zbierka nábytku obsahuje rôzne typy stolov, stoličiek, pohovky, postele, vitríny, komody, písacie stoly, zrkadlá, hodiny, ale i kolekcie spální, salónov a iné interiérové doplnky vyrobené z dreva, pochádzajúce zo 16. až 20. storočia. Pozornosť si zaslúži súprava secesnej jedálne a spálne a zbierka talianskeho renesančného nábytku. 

Zbierka porcelánu, skla a keramiky pozostáva z viac ako 4 500 zbierkových predmetov. Nachádzajú sa v nej jedálenské súpravy, poháre, vázy, svietidlá, španielska majolika, turecká keramika, meissenský porcelán, holíčska fajansa atď. 

Zbierka obrazov, v ktorej nájdete portréty – napr. šľachtické rodové galérie príslušníkov rodov Pálfi, Forgáč, Ziči, Svätojánsky, Esterházi, Migazzi, súbor portrétov príslušníkov husárskeho pluku Rudolfa I. Pálfiho, zbierka obrazov Petra Pálfiho – ale i krajinomaľby, zátišia, historické, sakrálne a mytologické výjavy atď. 

Zbierka grafík so sériami grafických listov so žánrovými výjavmi, vedutami, skicami a akvarelmi grófa Petra Pálfiho. 

Zbierka plastík obsahuje najmä sakrálne plastiky pochádzajúce zo sakrálnych objektov, ale aj busty panovníkov a iných osôb. 

Zbierka zbraní obsahuje chladné, palné i žrďové zbrane, vrátane orientálnych (turecké handžáre a jatagány). 

Zbierka textilu obsahuje predovšetkým orientálne koberce, výšivky a vojenské uniformy, ale aj úžitkové textílie dennej potreby. Medzi najvýznamnejšie radíme dva ručne tkané gobelíny z prelomu 16. a 17. storočia, ktoré môžete vidieť na muzeálnom okruhu. Gobelín s názvom Obliehanie pevnosti pochádza z kaštieľa v Budmericiach, gobelín z mytologického cyklu Faeton bol súčasťou interiérového zariadenia kaštieľa v Stupave. 

Zbierka archívnej povahy, v ktorej sú uložené najmä súkromné fotografie pálfiovskej rodiny, ale i fotografie príslušníkov iných šľachtických rodín. 

Zbierka kovov obsahuje lustre, svietidlá a svietniky, príbory, podnosy a iné jedálenské náčinie, dózy a hygienické nádoby každodennej potreby. 

Zbierka rôznych zbierkových premetov, do ktorej sú zaradené predmety rozličného charakteru, napr. upomienkové predmety, ťažidlá, vejáre, drevené medovníkové formy, rôzne kuriozity alebo poľovnícke trofeje. 

Knižnica historických kníh, ktorú tvorí viac ako 14 200 kníh pochádzajúcich predovšetkým z majetku Pálfiovcov, ktorí žili na hrade Červený Kameň (2 580 kníh), ale aj z majetku ďalších šľachtických rodov, ktoré do roku 1945 obývali viaceré kaštiele na území Slovenska, napr. Pálfiovcov zo Smoleníc, Zičiovcov z Voderád, rodu Oldenburg z Brodzian, kniežacej rodiny Odescalchi, Chotekovcov z kaštieľa v Dolnej Krupej, Esterháziovcov z Bernolákova alebo rodiny Steiger z Hajnej Novej Vsi. Najviac kníh bolo vydaných v 19. storočí, no knižnica obsahuje aj knihy vydané v 16., 17., 18. a 20. storočí. Momentálne sa celý knižničný fond digitálne spracováva.