Kontakty

Sídlo 

SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Istrijská 68
841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves 

Kontakt 

tel.: +421 2 204 931 01; +421 2 204 931 02;
+421 915 807 494
e-mail: mkchs@snm.sk 

Mgr. Andrej Solár 

riaditeľ 

e-mail: andrej.solar@snm.sk
telefón: +421 2 204 93 102
mobil: +421 915 807 494 

Mgr. Beáta Zámečníková 

kurátorka 

tohto času na materskej dovolenke
e-mail: beata.zamecnikova@snm.sk
telefón: +421 2 204 93 103 

Mgr. Mária Garanová Krištáková  

kurátorka 

e-mail: maria.kristakova@snm.sk 
telefón: +421 2 204 93 103

Mgr. Gabriela Hederová 

kultúrno-propagačná manažérka 

e-mail: gabriela.hederova@snm.sk 
telefón: +421 2 204 93 101 

PhDr. Marta Žilová 

vedenie knižnice 

e-mail: marta.zilova@snm.sk 

Kontakty na zamestnancov 
Ďalšie objekty múzea