Chorvátske večery: Počiatky expanzie Osmanskej ríše do Európy

od 6. 4. 2016, 15:30 do 15. 4. 2016, 06:00

Chorvátske večery: Počiatky expanzie Osmanskej ríše do Európy

Pozývame Vás na tretiu prednášku z cyklov "Chorvátske večery", ktorá bude zameraná na počiatky expanzívnej politiky Osmanskej ríše v Európe. Prednášku bude viesť doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD. z katedry všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

14.04.2016 o 17:00 hod. v priestoroch SNM - MKCHS.

Vstup: voľný