Stretnutie s komornou hudbou. Baroková hudba v múzeu

24. 7. 2022, 18:00 - 19:00

Stretnutie s komornou hudbou. Baroková hudba v múzeu

Sándor Szászvárosi sa špecializuje na uvádzanie a interpretáciu historickej hudby 15. až 18. storočia. Ako sólový hráč na violu da gamba pre vydavateľstvo Hungaroton records pravidelne účinkuje v zahraničí. Je tiež zakladateľom a členom viacerých súborov starejhudby. Stál pri zakladaní výučby hry na violu da gamba v Maďarskej zborovej škole a na Hudobnej škole Tibora Pikéthyho a Marie Ward, kde dodnes učí.

Zoltán Tegyei sa pravidelne zúčastňuje na majstrovskýchkurzoch u Miklósa Spányiho, Nicholasa Parlea, GoskyIsphording, Johanna Sonnleitnera a Ketila Haugsanda. Okrem koncertnej činnosti pôsobí ako učiteľ a lektorhry na čembalo a generál basu na Strednejhudobnej škole sv. Štefana v Budapešti. 

Účinkujú

Sándor Szászvárosi (viola da gamba), Zoltán Tegyei (čembalo) 

Plagát (PDF, 2,2 MB)