Osobnosti Chorvátov na Slovensku

od 1. 8. 2021 do 8. 9. 2021

Osobnosti Chorvátov na Slovensku

Výstava "Osobnosti Chorvátov na Slovensku " alebo "Značajni Hrvati u Slovačkoj" je v poradí piatou výstavou prezentujúcou dejiny chorvátskej menšiny na Slovensku. Výstavy boli postupne otvárané každý rok od roku 2015 prezentáciou jednotlivých chorvátskych obcí Jarovce "Hrvatski jandrof", Čunovo, Chorvátsky Grob, Devínska Nová Ves. Aktuálna výstava bola ako repríza otvorená pri príležitosti návštevy chorvátskeho prezidenta Zorana Milanovića v júni tohto roku. Prezentuje život a dielo najvýznamnejších osobností z radov Chorvátov od 16. storočia do súčasnosti, akými boli Anton Vrančić, Gabriel Kolinović Šenkvický alebo Jure Treuer.