Rozprávkové múzeum

od 13. 2. 2017 do 23. 4. 2017

Rozprávkové múzeum

Výstava, zapožičaná zo SNM-Múzea bábkarských kultúr a hračiek, je určená pre širokú laickú verejnosť s prihliadnutím na detského návštevníka. Približuje bábkarstvo so svojím svojbytným prejavom umelcov slovenskej moderny a ich tvorbu pre inštitucionálne bábkové scény. Výstava napriek orientácií predovšetkým na laickú a detskú verejnosť približuje aj dôležité historické skutočnosti vzniku a vývoja profesionálnych tzv. kamenných bábkových divadiel na Slovensku a prezentuje tvorbu týchto divadiel, ktorých na Slovensku máme päť a to v Žiline (od roku 1950), ďalšie v Nitre (1951), v Bratislave (1957), v Košiciach (1959) a posledné v Banskej Bystrici (1960). Výstava bude verejnosti prístupná od 13. februára do 23. apríla 2017 v otváracích hodinách SNM-Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku.