Stopy Chorvátov na Slovensku

od 15. 6. 2016 do 30. 10. 2016

Stopy Chorvátov na Slovensku

V júni 2016 oslavuje Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 10. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti predstaví SNM-MKCHS verejnosti dlho očakávanú výstavu s názvom „Stopy Chorvátov na Slovensku“.

V roku 1996 vzniklo na pôde Slovenského národného múzea - Historického múzea Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry ako pracovisko zamerané na mapovanie histórie a kultúry chorvátskej národnostnej menšiny na Slovensku, so zámerom transformácie pracoviska v neskoršom období na samostatné, špecializované národnostné múzeum. Proces transformácie Dokumentačného centra chorvátskej kultúry na Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku sa uskutočnil v roku 2006. V júni 2016 si tak múzeum pripomína desiate výročie svojho vzniku.

Oslavy výročia otvorí  SNM-MKCHS vernisážou výstavy „Stopy Chorvátov na Slovensku“ , ktorá sa uskutoční v sobotu 18. júna 2016 ako súčasť Festivalu chorvátskej kultúry v Devínskej Novej Vsi. Výstava ponúkne návštevníkom možnosť zoznámiť sa s históriou, kultúrou a spôsobom života chorvátskej menšiny na Slovensku. Chorváti sú neodmysliteľnou súčasťou Slovenska od 16. storočia. Dotvárali jeho kultúru a zvyky, ktoré sú zakorenené najmä v juhozápadnej časti Slovenska. V súčasnosti sú Chorváti na Slovensku bohužiaľ miznúcou menšinou. SNM-MKCHS chce na tento fakt upozorniť práve prostredníctvom novej výstavy a prezentovať tak verejnosti pôsobenie chorvátskeho obyvateľstva na území Slovenskej republiky.

Vernisáž výstavy „Stopy Chorvátov na Slovensku“ sa uskutoční 18. júna 2016 o 13:00 hod. vo výstavných priestoroch Marka Marulića v SNM-MKCHS na Istrijskej 68 v Bratislave – Devínskej Novej Vsi. Pre verejnosť bude výstava prístupná do 31. októbra 2016. Okrem výstavy si SNM-MKCHS pripomína 10. výročie svojho vzniku aj medzinárodnou odbornou konferenciou s názvom „Stopy Chorvátov v strednej Európe“, ktorá sa uskutoční dňa 23. júna 2016.