Výstava Chorvátsky Grob

od 17. 6. 2017 do 15. 9. 2017

Výstava Chorvátsky Grob


Výstava Chorvátsky Grob

Výstava prezentujúca kultúru a históriu obce Chorvátsky Grob, jednej zo štyroch obcí na území Slovenska, ktoré si do dnešných dní zachovali živé povedomie o svojom chorvátskom pôvode.

(Výstava realizovaná v spolupráci s obcou Chorvátsky Grob a Chorvátskym kultúrnym zväzom na Slovensku)

Facebook: Výstava Chorvátsky Grob