Poslanie a história múzea

Poslanie 

V roku 1996 vzniklo na pôde SNM – Historického múzea Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry ako pracovisko zamerané na históriu a kultúru chorvátskej národnostnej menšiny na Slovensku. 

Od svojho počiatku smerovalo k postaveniu samostatného špecializovaného národnostného múzea s celoštátnou pôsobnosťou, pôsobiaceho v sieti Slovenského národného múzea podobne ako ostatné minoritné múzeá. Tento proces sa uskutočnil v roku 2006. Pracovisko sa presťahovalo do novej budovy, postavenej na tieto účely na Istrijskej ulici v Devínskej Novej Vsi. 

Múzeum je dokumentačným, vedeckovýskumným a metodickým múzejným pracoviskom zameraným na dejiny a kultúru Chorvátov na Slovensku od ich príchodu na územie dnešného Slovenska až po súčasnosť. Múzeum zhromažďuje, ochraňuje, odborne spracováva a prezentuje hmotné doklady súvisiace s jeho profiláciou. 

História 

Od počiatku deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia môžeme pozorovať rozvíjajúci sa proces obrody národného povedomia Chorvátov žijúcich na Slovensku. Vzrastá záujem o predkov, o pôvodnú domovinu i o ľudovú kultúru. Zakladajú sa kultúrne spolky, ktoré zastrešuje Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku. 

V roku 1996 vzniká na pôde Slovenského národného múzea – Historického múzea Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry ako pracovisko zamerané na mapovanie histórie a kultúry chorvátskej národnostnej menšiny na Slovensku, so zámerom transformácie pracoviska v neskoršom období na samostatné špecializované národnostné múzeum. 

Zriadením tohto odborného pracoviska sa otvorili nové možnosti pre systematický a komplexne orientovaný výskum chorvátskeho etnika na Slovensku. Osobitný prínos mala jeho zbierkotvorná činnosť. Pri vytváraní zbierkového fondu múzejných predmetov boli získané aj dovtedy neznáme, veľmi cenné, doklady. 

Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku ako odborné pracovisko od svojho počiatku smerovalo k postaveniu samostatného, špecializovaného, národnostného múzea s celoštátnou pôsobnosťou, pôsobiaceho v sieti Slovenského národného múzea, tak ako ostatné minoritné múzeá. 

Proces transformácie Dokumentačného centra chorvátskej kultúry na Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku sa uskutočnil v roku 2006. V tomto roku bola sprístupnená verejnosti novostavba múzea, ktorá je situovaná v starej časti Devínskej Novej Vsi na Istrijskej ulici vo dvore bývalej konzervárne ovocia a zeleniny Agrofrucht (1940-1951) a stolárskej dielne. 

Múzeum sa ako odborné, dokumentačné, vedeckovýskumné a metodické múzejné pracovisko zameriava na dejiny a kultúru Chorvátov na Slovensku od ich príchodu na územie dnešného Slovenska až po súčasnosť. Múzeum zhromažďuje, ochraňuje, odborne spracúva a prezentuje hmotné doklady, súvisiace s jeho profiláciou. 

Časopis Hrvatska rosa

Časopis Hrvatska rosa vychádza od roku 2002 pod záštitou Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku. Štyrikrát ročne prináša svojim čitateľom aktuálne udalosti zo života chorvátskej menšiny na Slovensku. Čitatelia sa majú možnosť dozvedieť viac o činnosti chorvátskych spolkov, pôsobiacich v obci Chorvátsky Grob a v mestských častiach Bratislavy - v Jarovciach, Čunove a v Devínskej Novej Vsi, v ktorej má Chorvátsky kultúrny zväz aj svoje sídlo.

Hrvatska rosa, 4/2022 (PDF, 2,4 MB)

Hrvatska rosa, 1/2023 (PDF, 4,6 MB)

Hrvatska rosa, 2/2023 (PDF, 2,1 MB)

Hrvatska rosa, 3/2023 (PDF, 3,0 MB)