Karpatskonemecké kroje

od 26. 6. 2015 do 14. 8. 2015

Karpatskonemecké kroje

Karpatskonemecké kroje

Výstava prezentuje kroje karpatských Nemcov zo všetkých sídelných oblastí na území Slovenska.

V prevážne evanjelickej bratislavskej vinohradníckej oblasti ženy používali jednofarebné tmavé odevy s čiernymi zásterami, mladé ženy nosili svetlejší odev, sčasti ešte v krojovej úprave. Čierne tylové a háčkované čepce s čiernymi alebo jednofarebnými stužkami poukazovali na vek nositeľky. Mužský odev bol ovplyvnení najmä tamojším vinohradníctvom.
V stredoslovenskom Hauerlande bol ľudový odev karpatských Nemcov bohatý a farebne pestrý. Geografické členenie do troch ostrovov s centrálnymi mestami Nitrianske Pravno, Kremnica a rozptýleným osídlením Veľkého Poľa a Píly možno pozorovať aj na odeve. Mužský odev zostal pod silným vplyvom odevu banských miest.
Na Spiši sa vytvorili tri skupiny nemeckého ľudového odevu podľa sídiel  v týchto oblastiach: horný tok Popradu, dolný tok Popradu, dolný Spiš. Odľahlé obce, ako Chmelnica a Medzev, sa vyvíjali samostatne.

Termín: 26. 6. - 14. 8. 2015

Miesto: Múzeum Kežmarok, ul. MUDr. Alexandra 11