Nemeckojazyčné tlače na Slovensku

od 30. 5. 2024 do 15. 9. 2024

Nemeckojazyčné tlače na Slovensku

Vedeli ste, že na území dnešného Slovenska vyšli pred viac ako 250 rokmi prvé nemeckojazyčné noviny? Začiatky nemeckojazyčnej periodickej tlače vychádzajúcej na území dnešného Slovenska majú svoje korene v 18. storočí, keď v Bratislave vyšlo prvé číslo Pressburger Zeitung. Aj v iných regiónoch Slovenska bolo do roku 1945 doložené vydávanie početných nemeckých novín, ako napríklad v Levoči, v Košiciach, v Trnave či v Kežmarku.

V tomto roku si pripomíname 32. výročie, keď v júli 1992 začal vychádzať na Slovensku mesačník „Karpatenblatt“ s cieľom upevniť nemecké povedomie karpatských Nemcov a podporiť ich aktivít v oblasti kultúry, vzdelávania a spoločenkého života.

V prvom čísle vtedajší predseda Karpatskonemeckého spolku Wilhelm Gedeon napísal: „Konečne, 47 rokov po druhej svetovej vojne, dva a pol roka po Nežnej revolúcii, sa na Slovensku môžu opäť objaviť nemecké noviny. Sú to naše noviny, noviny karpatských Nemcov. Pokrstili sme ich Karpatenblatt.“

Splnil sa tak sen mnohých zakladateľov Karpatskonemeckého spolku, ktorí si uvedomovali, že zapísané slová majú večnú a nenahraditeľnú hodnotu. Karpatenblatt bol pri svojom založení jediným periodikom v nemeckom jazyku na Slovensku, dnes reprezentuje život nemeckej národnostnej menšiny na Slovensku za posledných viac ako 30 rokov, zabezpečuje zodpovedajúce miesto v kultúre a histórii tejto doby.

Plagát k výstave si môžete pozrieť tu (PDF, 4,4 MB).

Výstava potrvá ešte
84 dní

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt