Spolu s nami, nie sami – karpatskí Nemci na Slovensku a ich pomoc Ukrajine

od 25. 2. 2023 do 30. 4. 2023

Spolu s nami, nie sami – karpatskí Nemci na Slovensku a ich pomoc Ukrajine

„Vyjadrujeme hlbokú solidaritu so všetkými občanmi Ukrajiny, medzi ktorými sú aj mnohí príslušníci nemeckej menšiny. V rámci našich síl a možností sme pripravení poskytnúť pomoc tým, ktorí musia opustiť svoju vlasť“, uvádza sa vo vyhlásení, ktoré zverejnil Karpatskonemecký spolok (KNS) 24. februára 2022 v reakcii na útok Ruska na Ukrajinu. Vnasledujúcich mesiacoch spolok nemeckej menšiny na Slovensku podporoval zbierky a pomáhal s transportmi humanitárnej pomoci. Karpatskí Nemci pomáhali s prvotným prijatím utečencov na hraniciach, na železničných staniciach a v prijímacích strediskách. Od augusta 2022 spolok organizuje aj podujatia pre integráciu utečencov v Dome stretávania KNS v Bratislave.

Výstava „Spolu s nami, nie sami“ v SNM-Múzeu kultúry karpatských Nemcov umožňuje nahliadnuť do aktivít a pomoci karpatských Nemcov na Slovensku, informuje o nemeckejmenšine na Ukrajine a vyzýva k premýšľaniu o mieri.

Výstavu môžete navštíviť od 24. februára do 30. apríla 2023 vo výstavných priestoroch múzea na Žižkovej ulici č. 14 v Bratislave každý deň okrem pondelka od 10:00 do 16:30 hod.