Zbierkový fond múzea

Nemecký textSlovenský text 

V čase svojho vzniku Múzeum kultúry karpatských Nemcov (MKKN) nevlastnilo žiadne zbierky. Vďaka intenzívnej akvizičnej činnosti však počet zbierkových predmetov v roku 2020 dosiahol 6 500 kusov. 

Zbierky pokrývajú všetky oblasti života karpatských Nemcov: odevné súčasti, textílie, domácku a remeselnú výrobu, priemyselné výrobky, umelecké diela, sakrálne predmety, tlač. MKKN má ucelenejšie kolekcie kameniny z Kremnice, smaltov z Matejoviec, filigránu zo Spiša a výtvarných diel súčasných autodidaktov. V zbierkach sú aj originály a kópie dokumentov vzťahujúcich sa k dejinám karpatských Nemcov.