Literárne dni Imre Mádacha 2010

od 1. 10. 2010, 06:50 do 2. 10. 2010, 22:50

Literárne dni Imre Mádacha 2010

Literárne dni Imre Madácha nadväzujú na významnú literárnu tradíciu nielen samotnej obce, ale aj celého cezhraničného regiónu. Dvojdňové podujatie s bohatým kultúrnym programom sa uskutoční 1. a 2. októbra 2010 v Dolnej Strehovej ako aj v neďalekej obci v Csesztve v Maďarskej republike.

Tohoročné Literárne dni Imre Madácha sú výnimočné aj tým, že 1. 1. 2010 sa uskutoční slávnostné zahájenie projektu Spoločné dedičstvo: Madách / Közös örökségünk: Madách.
Slovenské národné múzeum a Samospráva Novohradskej župy sa spoločne uchádzali o získanie nenávratného finančného príspevku na ochranu spoločného kultúrneho dedičstva – na rekonštrukciu kaštieľa I. Madácha, ako aj na čiastočnú rekonštrukciu kúrie v Csesztve /MR/ a prípravu novej expozície o Imre Madáchovi.

Literárne dni Imre Madácha začínajú 1. októbra 2010 o 10:30 h slávnostným otvorením v kaštieli Imre Madácha v Dolnej Strehovej.

Podrobný program:

11:00
Kladenie vencov k náhrobnému pomníku Imre Madácha
Slávnostný prejav: László Kovács, stredoškolský profesor v Šamoríne
Spoluúčinkujú: študenti Gymnázia Imre Madácha, Šamorín a žiaci ZŠ Dolná Strehová

12:00
Otvorenie výstavy - 16 medirytín od Jánosa Kassa
Dar odovzdá vdova Jánosa Kassa, Vera Bánki
Slávnostný prejav: Miroslav Cipár, výtvarník, Bratislava

12:40
Spoločné dedičstvo: Madách/Közös örökségünk: Madách – zahájenie projektu
Príhovor:
- PaedDr. Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ Slovenského národného Múzea,
- Zsolt Becsó predseda Novohradskej župy

13:00
Madách a Miklós Borsody - prednáška, András Mészáros, univerzitný profesor
Filozofické otázky Tragédie - Zsuzsanna Máté, univerzitná profesorka, držiteľ Madáchovej ceny
Spoluúčinkujú: Szilvia Kiss a Tamás Gál

Program Festivalu hudby, tanca, spevu a umeleckého slova, organizovaný obcou Dolná Strehová:
15:30 – 16:30
Chrámové piesne, Evanjelický kostol, vystúpi: Breznička, Ozvena, organista Marian Galla, spevácky zbor pri Rímskokatolickej cirkvi v D. Strehovej
17:00- 20:30
V ľudovom tóne, ihrisko TJ Prameň, ľudová hudba pod vedením Ondreja Molotu
20:30- 24:00
Posedenie pri hudbe Literárne dni Imre Madácha 2010 Dolná Strehová – Csesztve

 

2. októbra 2010 Dolná Strehová - Csesztve  

11:00
Takto sme žili - momenty zo života Madáchovcov, detský divadelný súbor z Dolnej Strehovej, divadelné predstavenie

12:00
Človek v tichu Strehovského domova, Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši, divadelné predstavenie Csesztve (MR) Rímskokatolícky kostol

15:00
Slávnostný prejav, Imre Palman, starosta obce Csesztve

15:10
Koncert v rímskokatolíckom kostole Pamätné múzeum I. Madácha

16:10
Tragédia človeka na javiskách Slovenska - výstavu otvorí Gabriella Jarábik, riaditeľka SNM- Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

16:40
Scény z Tragédie človeka, študenti gymnázia a strednej školy I. Madácha z Salgótarjánu

17:00
Slávnostný prejav, Zsolt Becsó

17:15
Kladenie vencov