Po stopách Imre Madácha

24. 9. 2020, 09:00 - 18:00

Po stopách Imre Madácha


Literárny deň s prednáškou Gézu Böszörményiho o prepojenosti Imre Madácha s mestom Lučenec pre stredné školy. 


Aktivita je zapojená do podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020.