Kanrec Sakul: Slnečný svit/Mesačný svit

od 14. 5. 2022 do 5. 6. 2022

Kanrec Sakul: Slnečný svit/Mesačný svit

Slovenský text

Dňa 14. mája 2022, na podujatí Noc múzeí a galérií 2022 sa uskutoční otvorenie výstavy pod názvom „Slnečný svit/Mesačný svitʺ - od košického výtvarného umelca, umeleckým menom Kanrec Sakul,  žijúceho v Dolnej Strehovej. Na výstave bude odprezentované dielo, v ktorom bude interdisciplinárne prepojenie sochárskych, maliarskych a architektonických médií.  

Maďarský text

Kanrec Sakul: Nap- és Holdszvit 

2022. május 14-én a Múzeumok és galériák éjszakája rendezvény keretében nyílik a „Nap- és Holdszvitʺ című kiállítás.  Kanrec Sakul, Alsósztregován élő, kassai származású képzőművész alkotása. A kiállítás egy olyan alkotást mutat be, amelyben interdiszciplináris kapcsolat lesz a szobrászati, festészeti és építészeti médiumok között. 

Plagát Po celkovej rekonštrukcii a vybudovaní novej  výstavy je kaštieľ opäť sprístupnený verejnosti. Memoriálnu výstavu a prvú časť novej expozície, ktorá prezentuje život Imre Madácha a rodiny Madáchovcov na prelome 19. storočia, si návštevníci môžu pozrieť každý deň, okrem pondelka, od 10.00 do 17.00.