Kanrec Sakul: Slnečný svit/Mesačný svit

od 14. 5. 2022

Kanrec Sakul: Slnečný svit/Mesačný svit

Slovenský text

Dňa 14. mája 2022, na podujatí Noc múzeí a galérií 2022 sa uskutoční otvorenie výstavy pod názvom „Slnečný svit/Mesačný svitʺ - od košického výtvarného umelca, umeleckým menom Kanrec Sakul,  žijúceho v Dolnej Strehovej. Na výstave bude odprezentované dielo, v ktorom bude interdisciplinárne prepojenie sochárskych, maliarskych a architektonických médií.  

Maďarský text

Kanrec Sakul: Nap- és Holdszvit 

2022. május 14-én a Múzeumok és galériák éjszakája rendezvény keretében nyílik a „Nap- és Holdszvitʺ című kiállítás.  Kanrec Sakul, Alsósztregován élő, kassai származású képzőművész alkotása. A kiállítás egy olyan alkotást mutat be, amelyben interdiszciplináris kapcsolat lesz a szobrászati, festészeti és építészeti médiumok között. 

Plagát Po celkovej rekonštrukcii a vybudovaní novej  výstavy je kaštieľ opäť sprístupnený verejnosti. Memoriálnu výstavu a prvú časť novej expozície, ktorá prezentuje život Imre Madácha a rodiny Madáchovcov na prelome 19. storočia, si návštevníci môžu pozrieť každý deň, okrem pondelka, od 10.00 do 17.00.

Otváracie hodiny múzea 

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Otvorené podľa sezóny. 
Všetky otváracie hodiny 

Kaštieľ Imre Madácha
Utorok – nedeľa: 10.00 – 17.00 h

Pamätný dom Kálmána Mikszátha
Otvorené podľa sezóny. 
Všetky otváracie hodiny 

Pamätná výstava Sándora Máraia
Utorok – nedeľa: od 10.00 – 17.00 h 

Vstupné do múzea 

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Základné vstupné 3 €
Všetko vstupné

Kaštieľ Imre Madácha 
Základné vstupné 5 €
Všetko vstupné

Pamätný dom Kálmána Mikszátha
Základné vstupné 4 €
Všetko vstupné

Pamätná výstava Sándora Máraia
Základné vstupné 5 € 
Všetko vstupné

Kontakt

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
e-mail:  mkms@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 258 
            +421 2 204 91 256 

Kaštieľ Imre Madácha 
telefón: +421 47 4897189, +421 907 112001 

Pamätný dom Kálmána Mikszátha
telefón: +421 47 4886 113

Pamätná výstava Sándora Máraia
e-mail: info@maraisandor.eu 
telefón: +421 55 7287 303,
mobil:   +421 902 423 391, +421 908 990 938

Informácie pre návštevníkov

Vstup bez obmedzení.
Viac informácií

Výstava potrvá ešte
prebieha