Elérhetőségek


szlovák szövegmagyar szöveg

Levelezési cím:
SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Žižkova ul. 18
(vstup do múzea – Žižkova ul. 16)
Brämerova kúria 
P. O. BOX 13,
810 06 Bratislava 16 

Elérhetőség:
e-mail:  mkms@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 258, +421 2 204 91 256
web:     www.snm.sk/mkms 

Mgr. Jarábik Gabriella 
igazgató  
székhely: Žižkova 18, 
               810 06 Bratislava
e-mail:  gabriela.jarabik@snm.sk 
telefón: +421 2 20491 255
mobil:   +421 908 737 814
voip:      291 255