Attila Duncsák: Evokácia

od 20. 10. 2021 do 6. 3. 2022

Attila Duncsák: Evokácia

Slovenská verzia textu

Z umeleckej tvorby výtvarníka Attilu Duncsáka sa otvára dočasná výstava v Bratislave v Brämerovej kúrie Slovenského národného múzea – Múzea kultúry Maďarov na Slovensku. Vernisáž sa uskutoční dňa 20. októbra 2021 o 17.00 hod. Výstavu otvorí žurnalista György Szaszák.

Vystavené diela vznikli v rôznych obdobiach tvorby Attilu Duncsáka, čomu nasvedčujú aj štýlové rozdiely, takže o tomto výbere možno povedať, že je trochu eklektický. Väčšina jeho obrazov sú figurálne kompozície, ale často experimentuje aj s technikou koláže. Pracuje s akrylovými temperami, maľuje najmä na drevovláknitú dosku. Kurátorom výstavy je Arnold Feke.

Attila Duncsák je od roku 2014 členom Spolku maďarských tvorivých umelcov na Slovensku. Mal niekoľko samostatných výstav v Užhorode, Košiciach, Prahe, Bratislave, Dunajskej Strede, Komárne, Budapešti, Debrecíne a Győri. Kolektívnych výstav sa zúčastnil okrem iných v Moskve, Petrohrade a Kyjeve, vo Francúzsku v Saint Micheli, Hirsone a Bessane, na ostrove Tenerife, v holandskom Gorincheme, v belgickom hlavnom meste Bruseli, v Maďarskej národnej galérii a na Maďarskej akadémii v Ríme. 

Výstavu nájdete v Brämerovej kúrii

Pozvánka 

Maďarská verzia textu

Duncsák Attila: Evokáció

Duncsák Attila képzőművész alkotásaiból Evokáció címmel időszaki kiállítás nyílik a Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában. A kiállításának ünnepélyes megnyitójára 2021. október 20-án 17.00-kor kerül sor a pozsonyi Brämer-kúriában.

A tárlaton látható művek Duncsák Attila munkássága különböző korszakainak termékei, amire a stílusbeli különbségek is utalnak. Képeinek nagy része figurális kompozíció, ugyanakkor a kollázs módszerével is gyakran próbálkozik. Akriltemperával dolgozik, főleg farostlemezre fest. A kiállítás kurátora Feke Arnold.

Duncsák Attila 2014 óta tagja a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesületének.Több önálló kiállítása volt Ungváron, Kassán, Prágában, Pozsonyban, Dunaszerdahelyen, Komáromban, Budapesten, Debrecenben és Győrött. Csoportos kiállításokon vett részt többek között Moszkvában, Szentpéterváron és Kijevben, a franciaországi Saint Michelben, Hirsonban és Bessanban, Tenerife szigetén, a holland Gorinchenben és Belgium fővárosában, Brüsszelben, a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Római Magyar Akadémián.

A kiállítás 2022. január 31-ig tekinthető meg. 

Időszaki kiállítás a pozsonyi Brämer-kúriában. 

Meghivo Duncsak Attila

Otváracie hodiny múzea 

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Otvorené podľa sezóny. 
Všetky otváracie hodiny 

Kaštieľ Imre Madácha
Utorok – nedeľa: 10.00 – 17.00 h

Pamätný dom Kálmána Mikszátha
Otvorené podľa sezóny. 
Všetky otváracie hodiny 

Pamätná výstava Sándora Máraia
Utorok – nedeľa: od 10.00 – 17.00 h 

Vstupné do múzea 

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Základné vstupné 3 €
Všetko vstupné

Kaštieľ Imre Madácha 
Základné vstupné 5 €
Všetko vstupné

Pamätný dom Kálmána Mikszátha
Základné vstupné 4 €
Všetko vstupné

Pamätná výstava Sándora Máraia
Základné vstupné 5 € 
Všetko vstupné

Kontakt

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
e-mail:  mkms@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 258 
            +421 2 204 91 256 

Kaštieľ Imre Madácha 
telefón: +421 47 4897189, +421 907 112001 

Pamätný dom Kálmána Mikszátha
telefón: +421 47 4886 113

Pamätná výstava Sándora Máraia
e-mail: info@maraisandor.eu 
telefón: +421 55 7287 303,
mobil:   +421 902 423 391, +421 908 990 938

Informácie pre návštevníkov

Vstup bez obmedzení.
Viac informácií

V médiách
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku prináša tvorbu A. Duncsáka
Attila Duncsák: Evokácia