„Milý vážený priateľ!“

od 12. 5. 2017 do 15. 10. 2017

„Milý vážený priateľ!“

(SK) „Milý vážený priateľ!" - Literárne priateľstvo Jánosa Aranya a Imre Madácha

Výstava vznikla ako jedna z nosných projektov osláv „Aranyovho roku" , ktorý boli zahájený pri príležitosti 200. výročia narodenia maďarského básnika Jánosa Aranya. Pamätný rok je sprevádzaný mnohými podujatiami v rámci Maďarska, Rumunska a Slovenska, kde tento významný básnik pôsobil a zanechal trvalú stopu. Ústrednou témou výstavy s názvom „Milý, ctený priateľ môj!" je korešpondencia medzi Aranyom a Madáchom, pomocou ktorej prezentuje priateľstvo týchto velikánov maďarskej literatúry, ich stretnutia v Budapešti a v Dolnej Strehovej, ich spoločné potulky a ktorá je zároveň prierezom ich životom a dobou. Výstava vznikla ako spolupráca slovenských a maďarských inštitúcii.
___________________________________________

(HU) Kedves tisztelt barátom! – Arany János és Madách Imre irodalmi barátsága

A kiállítás az Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett „Arany-év" kapcsán jött létre. Az emlékév során több rendezvényre is sor kerül Magyarországon, Romániában és Szlovákiában, főként azokon a helyeken, ahol a híres költő megfordult és tevékenykedett. A „Kedves, Tisztelt barátom!"c. kiállítás fő témája Arany János és Madách Imre levelezése, mely bemutatja e két jelentős magyar irodalmár barátságát, amely Madách fő műve, Az ember tragédiája kapcsán alakult ki, találkozásaikat Budapesten és Alsósztregován, a környéken tett közös barangolásaikat, valamint betekintést ad életükbe és a társadalmi korszakba. A kiállítás több szlovák és magyar intézet együttműködésével jött létre.

 

Otváracie hodiny múzea 

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Otvorené podľa sezóny. 
Všetky otváracie hodiny 

Kaštieľ Imre Madácha
Utorok – nedeľa: 10.00 – 17.00 h

Pamätný dom Kálmána Mikszátha
Otvorené podľa sezóny. 
Všetky otváracie hodiny 

Pamätná výstava Sándora Máraia
Utorok – nedeľa: od 10.00 – 17.00 h 

Vstupné do múzea 

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Základné vstupné 3 €
Všetko vstupné

Kaštieľ Imre Madácha 
Základné vstupné 5 €
Všetko vstupné

Pamätný dom Kálmána Mikszátha
Základné vstupné 4 €
Všetko vstupné

Pamätná výstava Sándora Máraia
Základné vstupné 5 € 
Všetko vstupné

Kontakt

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
e-mail:  mkms@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 258 
            +421 2 204 91 256 

Kaštieľ Imre Madácha 
telefón: +421 47 4897189, +421 907 112001 

Pamätný dom Kálmána Mikszátha
telefón: +421 47 4886 113

Pamätná výstava Sándora Máraia
e-mail: info@maraisandor.eu 
telefón: +421 55 7287 303,
mobil:   +421 902 423 391, +421 908 990 938

Informácie pre návštevníkov

Vstup bez obmedzení.
Viac informácií