„Milý vážený priateľ!“

od 12. 5. 2017 do 15. 10. 2017

„Milý vážený priateľ!“

(SK) „Milý vážený priateľ!" - Literárne priateľstvo Jánosa Aranya a Imre Madácha

Výstava vznikla ako jedna z nosných projektov osláv „Aranyovho roku" , ktorý boli zahájený pri príležitosti 200. výročia narodenia maďarského básnika Jánosa Aranya. Pamätný rok je sprevádzaný mnohými podujatiami v rámci Maďarska, Rumunska a Slovenska, kde tento významný básnik pôsobil a zanechal trvalú stopu. Ústrednou témou výstavy s názvom „Milý, ctený priateľ môj!" je korešpondencia medzi Aranyom a Madáchom, pomocou ktorej prezentuje priateľstvo týchto velikánov maďarskej literatúry, ich stretnutia v Budapešti a v Dolnej Strehovej, ich spoločné potulky a ktorá je zároveň prierezom ich životom a dobou. Výstava vznikla ako spolupráca slovenských a maďarských inštitúcii.
___________________________________________

(HU) Kedves tisztelt barátom! – Arany János és Madách Imre irodalmi barátsága

A kiállítás az Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett „Arany-év" kapcsán jött létre. Az emlékév során több rendezvényre is sor kerül Magyarországon, Romániában és Szlovákiában, főként azokon a helyeken, ahol a híres költő megfordult és tevékenykedett. A „Kedves, Tisztelt barátom!"c. kiállítás fő témája Arany János és Madách Imre levelezése, mely bemutatja e két jelentős magyar irodalmár barátságát, amely Madách fő műve, Az ember tragédiája kapcsán alakult ki, találkozásaikat Budapesten és Alsósztregován, a környéken tett közös barangolásaikat, valamint betekintést ad életükbe és a társadalmi korszakba. A kiállítás több szlovák és magyar intézet együttműködésével jött létre.