Vymenené domovy - Felcserélt otthonok

od 30. 11. 2016

Vymenené domovy  - Felcserélt otthonok


(SK) Jednou z významných udalostí, ktorá po druhej svetovej vojne ovplyvnila životy mnohých ľudí v strednej Európe, bolo násilné presídlenie rôznych skupín obyvateľstva v dôsledku politických rozhodnutí. Súčasťou takýchto európskych povojnových pohybov boli aj udalosti ktoré zmenili etnické zloženie povojnovej Československej republiky: odsun Nemcov, deportácia Maďarov zo Slovenska do Čiech, repatriácia Slovákov a Čechov zo zahraničia, výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku stavia pamätník tomuto obdobiu prostredníctvom výstavy, ktorá návštevníkom predstavuje paralelné osudy rôznych skupín obyvateľstva, ktorí sa stali obeťami týchto udalostí. Prostredníctvom autentických dokumentov, vecných pamiatok a výpovedí svedkov v kombinácii s rekonštrukciou nemeckých, maďarských a slovenských domovov výstava sleduje priebeh udalostí a návštevníkom prezentuje, ako politické udalosti ovplyvnili individuálne životné cesty a osudy jednotlivých skupín obyvateľstva. Inštalácia predstavuje životné podmienky rodín, jednotlivé stanice a udalosti počas núteného cestovania a strasti vyplývajúce z výmeny domovov.

Jadrom koncepcie je – okrem dôslednej dvojjazyčnosti – predovšetkým transparentnosť a prehľadná tematická a chronologická štruktúra artefaktov, ktoré návštevníkom rôznych národností a s rôznymi poznatkami ponúkajú viacero paralelných interpretačných rovín. Scenár výstavy a textovú časť vypracovali historici a múzejníci, grafické riešenie a vizualizáciu zabezpečili skúsení grafici a dizajnéri. Multimediálny charakter výstavy je zabezpečený s premietaním archívnych filmov a dokumentov tzv. "oral history". V tematickom členení výstavy sú zakomponované osobné príbehy ešte žijúcich pamätníkov udalostí. Prostredníctvom premietaných ukážok filmových správ a dokumentárnych filmov sa môžeme bližšie oboznámiť s obdobím, ktoré poznačili rozhodnutia politických mocností.
__________________________________________________

(HU)A második világháborút követően Európa útjain száz- és százezrek vándoroltak otthonaikból elüldözöttek, elhurcoltak, kitaszítottak, otthonaikat keresők. A nagyhatalmi döntések, üldözések illetve belső kényszer indította emberáradatban ott sodródtak 1945-1949 között a szlovákiai magyarok tízezrei is. 1945 januárjától a szovjetunióbeli kényszermunkára hurcoltak, 1945 májusától a Csehszlovákiából kitoloncoltak, 1946 őszétől a a csehországi kötelező közmunkákra irányítottak, a Csehszlovákiában élő németek százezreinek kitelepítése után a Csehországba deportáltak tízezrei, a szlovák-magyar lakosságcsere egyezmény következtében Magyarországra, az onnan Németországba kitelepített svábok illetve Szlovákiába áttelepülő szlovákok helyére telepítettek tízezrei, vagy a csehországi deportálások elől Magyarországra menekülők. A szlovákiai magyarok elhagyott otthonaiba, a belső telepítések következtében Szlovákia más vidékeiről vagy a Magyarországról (Jugoszláviából, Kárpátaljáról, Romániából, stb.) áttelepülő szlovákok költöztek.

A kiállítás személyes történeteken keresztül azt tárja a látogatók elé, hogyan hatottak a politikai események az egyéni életutakra, és milyen új stratégiák mentén folytatták életüket az események által közvetlenül érintett emberek e törésvonal után.A kiállítás három különböző otthonként bemutatott egységen keresztül érzékelteti az események sodrásába került emberek élethelyzetét. Korabeli dokumentumokkal, fényképfelvételekkel, az érintettekkel készített riportokon keresztül teszi érthetővé azt a második világháborút követő, sok tízezer embert sújtó időszakot, amikor a különböző népcsoportokat politikai erőszakkal kitelepítették otthonaikból. A kiállításon vetített filmekben, illetve a lezáró tablókon a látogatók megismerhetik az adott személy további sorsát is. A lapozókban családi iratokat, fotókat láthatnak, míg a térképen, nyomon követhetik egy-egy szereplő útját a régi otthonból az újba. A kiállítás amellett, hogy személyes történetek során át reflektál egy vitatott időszak történéseire, a lakáskultúra, a viselet, a nyelv témakörein keresztül bemutatja az érintett népcsoportok közti lelki hasonlóságokat.


Výstava potrvá ešte
prebieha

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné
Informácie pre návštevníkov
Program
Kontakt