Sídlo a ďalšie objekty múzea

SNM Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Sídlo múzea:
SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Brämerova kúria 
Žižkova ul. 18
P. O. Box 13
810 06 Bratislava 16 


SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku – Kaštieľ Imre Madácha

Sídlo múzea:
Kaštieľ Imre Madácha
Ul. Madácha 1
991 02 Dolná Strehová 


SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku – Pamätný dom Kálmána Mikszátha 

Sídlo múzea:
Pamätný dom Kálmána Mikszátha
Sklabiná č. 188
991 05 Sklabiná