Tu prežil... / Itt élte át...

Tu prežil... / Itt élte át...


Pamätný dom sa nachádza v strede obce Sklabiná, v okrese Veľký Krtíš. Zámožnejší sedliacky dom z prvej pol. 19. storočia bol postaveny v roku 1852, v tomto dome prežil rozhodujúce roky svojho života: detstvo a študentské roky jeden z najčítanejších maďarských spisovateľov, Kálmán Mikszáth.

Expozícia predstavuje návštevníkom život a literárne dielo známeho maďarského spisovateľa Kálmána Mikszátha, ďalej život v Sklabinej v 19. storočí.Kálmán Mikszáth sa narodil a vyrastal v Sklabinej, a toto zmiešané slovensko-maďarské prostredie malo veľký vplyv na jeho literárnu tvorbu. Tomuto prostrediu, kraju a svojim koreňom ostal verný do konca života. A práve tento úzky vzťah spisovateľa k svojmu rodisku je hlavnou témou výstavy, ktorá sa nachádza v štyroch miestnostiach pamätného domu.

____________________________________________________________________


HU vlajka  Az emlékház Szklabonya község közepén helyezkedik el a Nagykürtösi járásban. A jómódú parasztház a 19. század első felében 1852-ben épült. Ebben a házban élte át életének legfontosabb éveit, gyermekkorát és iskolai éveit az egyik legolvasottabb magyar író, Mikszáth Kálmán.

Az állandó kiállítás bemutatja az ismert író Mikszáth Kálmán életét és irodalmi munkásságát, valamint az 19. századi életet Szklabonyán.  Mikszáth Kálmán Szklabonyán született és nevelkedett, és ez a vegyes szlovák-magyar környezet nagy hatással volt irodalmi tevékenységére. Ehhez a közeghez, tájhoz és gyökereihez hű maradt élete végéig. Épp ez a szoros kapcsolat, mely Mikszáthot a szülőföldjéhez fűzte, alkotja az állandó kiállítás fő témáját, amely az emlékház négy termében tekinthető meg.

 

Otváracie hodiny múzea 

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Otvorené podľa sezóny. 
Všetky otváracie hodiny 

Kaštieľ Imre Madácha
Utorok – nedeľa: 10.00 – 17.00 h

Pamätný dom Kálmána Mikszátha
Otvorené podľa sezóny. 
Všetky otváracie hodiny 

Pamätná výstava Sándora Máraia
Utorok – nedeľa: od 10.00 – 17.00 h 

Vstupné do múzea 

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Základné vstupné 4 €
Všetko vstupné

Kaštieľ Imre Madácha 
Základné vstupné 5 €
Všetko vstupné

Pamätný dom Kálmána Mikszátha
Základné vstupné 4 €
Všetko vstupné

Pamätná výstava Sándora Máraia
Základné vstupné 5 € 
Všetko vstupné

Kontakt

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
e-mail:  mkms@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 258 
            +421 2 204 91 256 

Kaštieľ Imre Madácha 
telefón: +421 47 4897189, +421 907 112001 

Pamätný dom Kálmána Mikszátha
telefón: +421 47 4886 113

Pamätná výstava Sándora Máraia
e-mail: info@maraisandor.eu 
telefón: +421 55 7287 303,
mobil:   +421 902 423 391, +421 908 990 938

Informácie pre návštevníkov

Vstup bez obmedzení. 
Viac informácií