Vstupné

Slovenská verzia textuMaďarská verzia textu

Dospelí

4,00 €

Dôchodcovia

3,00 €

Študenti

2,50 €

Deti do 6 rokov, držitelia preukazu ZŤP, ICOM, pracovnící múzeí/galérií SR a ČR, pedagogický dozor, prvá streda v mesiaci

Zdarma

Fotografovanie expozície v Pamätnom dome

2,00 €

Lektorský sprievod v slovenskom alebo maďarskom jazyku

10,00 € / skupina

Vzdelávacie programy múzejná pedagogika, tvorivé dielne, dobové hry

5,00 € / skupina