Úmrtie Ignáca Bizmayera

od 16. 8. 2019 do 27. 8. 2019

Úmrtie Ignáca Bizmayera


Dosnívaný sen o Slovensku Ignáca Bizmayera 
(20. 4. 1922 Košolná – 15. 8. 2019 Modra-Harmónia) 

Modrou, rodnou Košolnou i celým Slovenskom sa 15. augusta rozniesla smutná správa. Navždy od nás odišiel vzácny človek, autor neopakovateľných keramických diel, národný umelec Ignác Bizmayer. Napriek všetkým významným štátnym oceneniam, ktoré mu boli postupne udelené, ostal skromným človekom, jeho osobitý humor a vtipné bonmoty vedeli vytvoriť čarovnú atmosféru v jeho dome v Harmónii, kde mal i ateliér. 

Maľované taniere a džbány z modranskej Slovenskej keramiky boli prvé diela, ktoré tu vytvoril ešte ako učeň. Stali sa predzvesťou úspechu, chuti k práci, vzdelávania v etnografii. Kilometre ciest, ktoré po Slovensku prešiel za poznaním pôvodných zvykov, obradov, za tradičným odevom slovenského ľudu, sa nedajú spočítať. Aktívne sníval svoj sen o Slovensku, pretváral ho vo svojich dielach do živých obrazov z hliny. Ručne modelované keramické plastiky v krojoch sa stali doslova svetoznámymi, o čom svedčí ich zastúpenie v múzeách a galériách, v rukách súkromných zberateľov nielen doma, ale aj v zahraničí. Modra sa pýši Galériou národného umelca Ignáca Bizmayera pod záštitou SNM-Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, tento rok v septembri si pripomenieme už 25. výročie jej založenia.