Johanka Hrebendová

30. 9. 2021, 17:00 - 18:00

Johanka Hrebendová

SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre a Modranská muzeálna spoločnosť pozývajú verejnosť na prednášku o zakladateľke ošetrovateľstva priamo na bojisku, hrdinke revolučných rokov 1848 – 1949, Johanke Hrebendovej Bórikovej. Prednáška sa uskutoční vo výstavnej miestnosti SNM-Múzea Ľudovíta Štúra, Štúrova 84, prednáša PhDr. Pavol Pánik, CSc.

Johanka Hrebendová Bóriková (28. jún 1812 Humpolec – 23. január 1880 Vrbovce) pochádzala z trinástich súrodencov, bola dcérou národne uvedomelého ev. a. v. farára Pavla Bórika, sestrou Daniela a Karola Bórikovcov, aktívnych účastníkov povstania 1848/49. Je považovaná za zakladateľku ošetrovateľstva priamo na bojisku. Bola manželkou lekára Jána Hrebendu, bratranca známeho kníhkupca Mateja Hrebendu. Od manžela získala ošetrovateľské vedomosti. Počas revolučných rokov sa aktívne zapojila do prípravy povstania, spolu s ďalšími slovenskými dievčatami vyšila hodvábnu revolučnú zástavu, na ktorú prisahalo dobrovoľnícke vojsko. Do konca života sa venovala liečiteľstvu a ošetrovateľstvu, pochovaná je na cintoríne vo Vrboviach.

V priebehu podujatia musia byť dodržané opatrenia proti šíreniu COVID-19.