Pietna spomienka na Ľudovíta Štúra, Karola Štúra a Samuela Zocha

13. 1. 2019, 09:30 - 18:00

Pietna spomienka na Ľudovíta Štúra, Karola Štúra a Samuela Zocha


Pietna spomienka a slávnostné služby Božie pri príležitosti výročia úmrtia Ľudovíta Štúra, Karola Štúra a Samuela Zocha sa uskutoční o 9.30 h v Slovenskom evanjelickom kostole v Modre.

Pietna spomienka sa bude konať na modranskom cintoríne po službách Božích. Hostí pozývame na stretnutie v priestoroch evanjelickej fary, ktoré sa uskutoční po podujatí. 

SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra bude od 13.00 do 17.00 h otvorené pre verejnosť zdarma. Návštevníci si môžu prezrieť Pamätnú izbu Ľudovíta Štúra a expozíciu Ľudovít Štúr a moderné Slovensko.  

Pozvánka