Slávnosť hliny 2012

od 30. 8. 2012, 09:50 do 1. 9. 2012, 09:50

Slávnosť hliny 2012

4. ročník festivalu keramiky s názvom Slávnosť hliny sa uskutoční v dňoch 30. augusta až 1. septembra 2012 v Modre