Spomienka na Ľudovíta Štúra

od 10. 1. 2017, 12:20 do 15. 1. 2017, 12:20

Spomienka na Ľudovíta Štúra

Po stopách Ľudovíta Štúra v Modre


SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra, Modranská muzeálna spoločnosť a Modranský turistický spolok
Vás pozývajú na podujatie

Po stopách Ľudovíta Štúra v Modre

sobota, 14. január 2017

Program:

10.00 - stretnutie pri hrobe Ľudovíta Štúra, turistická vychádzka k pamätníku na mieste zranenia Ľ. Štúra (Šnaudy)
13.00 - príchod do Múzea Ľ. Štúra, prehliadka múzea, občerstvenie
14.00 - premietanie zo spomienkových osláv k 200. výročiu narodenia a 160. výročiu úmrtia Ľ. Štúra v Modre (január 2016)

Mesto Modra, SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra

Vás pozývajú

na slávnostné služby Božie a pietnu spomienku

pri príležitosti výročia úmrtia Ľudovíta Štúra a Karola Štúra


nedeľa, 15. január 2017 o 9.30 hod.
v Slovenskom evanjelickom kostole v Modre.