Orest Dubay

od 13. 8. 2019 do 30. 9. 2019

Orest Dubay


Orest Dubay bol národný umelec, profesor, akad. maliar. Výstava je venovaná stému výročiu narodenia umelca (1919 – 2019). Orest Dubay sa narodil 15. augusta 1919 vo Veľkej Poľane. Zomrel 2. októbra 2005 v Bratislave. Patril medzi najvýznamnejších grafikov 20. storočia. Kurátorom výstavy je PhDr. Ladislav Skrak. 

V rokoch 1939 – 1943 študoval na oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave. V roku 1948 prijal miesto asistenta na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. V rokoch 1949-84 pôsobil ako pedagóg, v rokoch 1968–71 vo funkcii rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, v roku 1964 ho vymenovali za čestného člena Accademia Fiorentina delle arti. V roku 1949 si vzal za manželku Annu, rod. Vyšnú (1920-2013). Vychovali dvoch synov, a to Ing. arch. Juraja Dubaya (1951) a akad. maliara Oresta Dubaya ml. (1954). 

Orest Dubay pôsobil v Spolku umelcov a priateľov grafiky, v Skupine výtvarníkov 29. augusta, v Sdružení českých umělců a grafiků HOLLAR, v Klube grafikov a ďalších spolkoch. Svoje diela vystavoval od roku 1943 najprv ako súčasť výstavy, od roku 1959 aj ako samostatné výstavy doma i v zahraničí: v Berlíne, Budapešti, Rostocku, Bagdade, Dűsseldorfe, Káhire, Lipsku, Varne, Ulanbátare, Moskve, Florencii a ďalších svetových kultúrnych metropolách. V roku 1977 mu udelili čestný titul národný umelec a taktiež Veľkú cenu na Bienále slovenskej grafiky v Banskej Bystrici. V roku 1981 získal cenu Ex aeguo na výstave Súčasnej slovenskej grafiky v Banskej Bystrici. V roku 1989 daroval rozsiahly súbor diel Vihorlatskému múzeu v Humennom.