Posledná večera v Modre

od 5. 3. 2020 do 31. 8. 2020

Posledná večera v Modre


Rekonštrukcia slávneho diela Leonarda da Vinci očami akad. mal. Stana Lajdu. Vernisáž v sobotu, 7. marca 2020 o 15.30 h vo výstavnej sieni Múzea Ľudovíta Štúra, Štúrova 84, Modra. 

Akad. mal. Stanislav Lajda (1959) sa prakticky celý aktívny život venuje štúdiu života a diela Leonarda da Vinci. Najväčšmi sa však zameriava na dnes už z veľkej časti zničenú nástennú maľbu Posledná večera, ktorá sa nachádza v refektári kláštora Santa Maria delle Grazie v Miláne. Aby pochopil problematiku stavu diela, vyštudoval v rokoch 1979 - 1985 VŠVU v Bratislave, odbor Reštaurovanie maľby so špecifikáciou na nástennú maľbu. Teoretickú časť diplomovej práce zameral práve na tento obraz. Minulý rok dokončil a vydal knihu Posledná večera Leonarda z Vinci (Artforum), v ktorej sa popri Leonardovom živote venuje histórii a rozboru jeho slávneho diela. Je to prvá monografia o Leonardovi od slovenského autora a venoval ju pamiatke päťstého výročia smrti renesančného génia, ktoré si celý kultúrny svet pripomínal minulý rok. Lajdova unikátna zbierka obsahuje okolo 5000 kópií, variacií a parafráz Poslednej večere. V rokoch 2008 - 2019 pracoval na čo možno najvernejšej rekonštrukcii pôvodnej podoby diela. Súčasne s Poslednou večerou zrekonštruoval aj lunety s heraldikou milánskeho vojvodu a dekoratívnu výzdobu časti refektára. Výslednú prácu už rok prezentuje na výstavách doma i v zahraničí, ktoré sa stretli s veľkým diváckym ohlasom. V marci a apríli 2020 predstaví nosnú časť rozsiahlej kolekcie vo výstavnej sieni Múzea Ľudovíta Štúra v Modre. V priebehu trvania výstavy Posledná večera v Modre pripravuje na 4. apríla 2020 aj prednášku spojenú s besedou. Podelí sa v nej so svojimi pocitmi a originálnou teóriou, ktoré vyplynuli počas desaťročnej práce na rekonštrukcii.