Pozdrav z Kovačice

od 11. 4. 2016 do 15. 6. 2016

Pozdrav z Kovačice

 SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre a Mesto Modra

Vás pozývajú na otvorenie výstavy obrazov

Pavla Hajka a Pavla Cicku,

maliarov kovačickej školy insitného umenia, 

Pozdrav z Kovačice  

vo štvrtok, 12. mája 2016 o 17.00 hodine

vo výstavnej sieni Múzea Ľudovíta Štúra. 

Výstava potrvá do 15. júna 2016