Víno a keramika

od 26. 9. 2019 do 31. 10. 2019

Víno a keramika


Výstava Víno a keramika prezentuje predmety zo zbierok SNM – Múzea Ľudovíta Štúra – Múzea slovenskej keramickej plastiky a Slovenskej ľudovej majoliky v Modre.

Výstava Z modranského chotára prezentuje fotografie Lucie Mandincovej, Jána Oslíka a Jána Fialu.

Podujatie je sprievodnou aktivitou Vinobrania v Modre.