Zvárala Kačenka, zvárala šaty

od 20. 11. 2018 do 8. 2. 2019

Zvárala Kačenka, zvárala šaty


Výstava Zvárala Kačenka, zvárala šaty – pomenovaná podľa starej ľudovej piesne z Kráľovej – prezentuje ľudový textil z Modry a z Modry-Kráľovej zo zbierok SNM-Múzea Ľudovíta Štúra. Publikácia i výstava je venovaná pamiatke Zuzany Knapekovej, už zosnulej znalkyni ľudového odievania, ktorá poskytla múzeu mnohé cenné rady a rozšírila textilný fond múzea o množstvo kusov kráľovských a modranských súčastí ľudového odevu z vlastnej zbierky. 

Z technický príčin výstava potrvá do 10. februára 2019