Sídlo a ďalšie objekty múzea

Múzeum Ľudovíta Štúra dnes sídli v meštianskom dome na námestí Ľudovíta Štúra, ktorý v 19. storočí patril rodine mestského sudcu Jána Emresza. Jeho dcéra Rosina sa v r. 1839 vydala za vtedajšieho rektora gymnázia, neskôr ev. farára v Modre Karola Štúra, najstaršieho Ľudovítovho brata. Po Karolovej smrti sa sem presťahovala aj so svojimi siedmimi deťmi, sem za nimi Ľudovít Štúr denne chodieval, aby sa staral o ich výchovu a vzdelávanie, tu napokon 12. januára 1856 aj zomrel. Potomkovia rodiny Emreszovej sa hlásili k nemeckej národnosti, a tak ich po r. 1945 postihol osud odsunutých vysťahovalcov, a dom sa stal majetkom mesta Modra. Až do roku 2006 sa tu striedavo nachádzali prevádzky rôznych modranských podnikov, od r. 1956 aj Pamätná izba Ľudovíta Štúra, a tesne pred presťahovaním múzea niektoré oddelenia Mestského úradu v Modre. Od r. 2013 je budova majetkom SNM, uličná časť bola v r. 2015 opravená a pripravená pre novú stálu expozíciu múzea.

V majetku SNM-Múzea Ľudovíta Štúra sú aj ďalšie dve budovy v Modre, v ktorých sa nachádzajú keramické expozície múzea. Historický objekt rotundovej bašty pochádza z prvej polovice 17. storočia a patrí k ojedinelým pamiatkam mestského fortifikačného staviteľstva na západnom Slovensku. Objekt sa napriek viacerým živelným pohromám v minulých storočiach zachoval v pomerne dobrom stave, no vyžaduje si nepretržitú stavebnú starostlivosť. Priľahlým objektom k rotundovej bašte je pôvodný vinohradnícky dom na Kukučínovej ulici, ktorú spolu s ňou tvorí jeden dvorový trakt. V súčasnosti sa v ňom nachádza Múzeum slovenskej keramickej plastiky.

SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre

Sídlo múzea:

SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
Štúrova 84
900 01 Modra 


 

SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra – Múzeum slovenskej keramickej plastiky

Sídlo múzea:
SNM – MĽŠ – Múzeum slovenskej keramickej plastiky
Kukučínova 15
900 01 Modra

Galéria Ignáca Bizmayera

Sídlo múzea:
SNM – MĽŠ – Múzeum slovenskej keramickej plastiky
(Vstup do Galérie je cez Múzeum slovenskej keramickej plastiky)
Kukučínova 15
900 01 Modra