3 uhly pohľadu

od 2. 9. 2016 do 23. 10. 2016

3 uhly pohľadu

 

3 uhly pohľadu

 

Barbora Aradská – Dávid Valovič – Barbora Šuláková

Výstava troch absolventov ateliéru keramického dizajnu Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru.

Každý z nich má iný pohľad na vec, charakter, rukopis, ktorým tvorí. Výstava ich opäť dáva dokopy z troch miest ich štúdia – Bratislavy, Plzne a Prahy.

Toto symbolické spojenie vzniká v Modre v malebnej kolíske keramiky na Slovensku.

Rozsah jednotlivých diel je od voľnej tvorby cez úžitkovú keramiku až po šperk a sklo.

 

Vernisáž vo štvrtok, 8. septemtra 2016 o 18.00 hod. v Múzeu slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15