Ľudový odev, tradície a zvyky v Modre-Kráľovej

Autor: Sylvia Hrdlovičová a kol.

Publikácia prezentuje ľudový textil z Modry a Modry-Kráľovej zo zbierok SNM-Múzea Ľudovíta Štúra. Venovaná je pamiatke Zuzany Knapekovej, už zosnulej znalkyni ľudového odievania, ktorá poskytla múzeu mnohé cenné rady a rozšírila textilný fond múzea o množstvo kusov kráľovských a modranských súčastí ľudového odevu z vlastnej zbierky.

Ľudový odev, tradície a zvyky v Modre-Kráľovej
Cena bez DPH: 10,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 10,00 €